yhstudio | משרדי חברת דיזנהאוס

משרדי חברת דיזנהאוס

    תכנון ועיצוב 60 מ"ר

סניף זה של סוכנות הנסיעות ממוקם בקמפוס הר הצופים בירושלים, באזור המסחרי של האוניברסיטה. מגבלות האור הטבעי של האתר הנחו אותנו להציף את החלל באור, ולשוות לו מראה נקי ולבן, בשילוב צבע אדום דומיננטי החוזר כמוטיב ברחבי הסניף. עמדות העבודה ומשרד המנהל תוכננו בקפידה, ובשלבי היישום הסופיים שילבנו לאורך הקיר גרפיקה מוליכה, המסייעת להתמצאות ולהובלה של הלקוח.
צילום: ינאי דישט