yhstudio | השראות

לוחות השראה

    Look & Feel

התהליך התכנוני מתחיל כבר בשיחה הראשונה עם הלקוח, ונמשך בהיכרות עם אופיו, אורח החיים שלו, האהבות, החלומות… כל פרט עשוי להיות קצה החוט שממנו יתחיל להתרקם החלום העיצובי המשותף שלנו. כאשר מתחילה להצטייר לפני תמונה של הרצונות, ההעדפות והשאיפות של הלקוח, אני מתחילה לאסוף תמונות, חומרים וטקסטורות. כל אלה מוצאים את מקומם בתיקייה חדשה במחשב – ומהם מתחילה אט-אט להירקם תמונה סגנונית. זו התמונה שהופכת אט-אט למציאות של תוכניות עבודה, חומרים, טקסטורות וצבעים – עד לסיום הפרויקט והגשמת החלום.